Snelheid, flexibiliteit, individuele oplossingen

Privacy verklaring Van Hohner Elektrotechnik

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend geldig voor het gebruik van de webpagina's die door ons worden aangeboden. Dit geldt niet voor de websites van andere aanbieders waarnaar we verwijzen met een link.

Wanneer u onze websites gebruikt, blijft u anoniem zolang u geen persoonlijke gegevens beschikbaar stelt op uw eigen vrije wil.

Er zullen geen persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij we om juridische redenen verplicht zijn dit te doen.

We willen er echter op wijzen dat het verzenden van gegevens op internet altijd het risico met zich meebrengt dat derden uw gegevens kunnen openen of manipuleren.

Op uw verzoek garanderen wij dat u de gegevens over u die zijn opgeslagen, kunt bekijken of verwijderen. Als u uw gegevens wilt corrigeren, verwijderen of bekijken, schrijft u gewoon een brief naar het adres dat in de disclaimer wordt vermeld.

In het kader van de kennisgeving aan onze klanten met betrekking tot productnieuwigheden, enz., Zullen wij u alleen e-mails sturen als u ons uw e-mailadres opgeeft.

Das YourRate-Siegel - Für Transparenz und Vertrauen