Snelheid, flexibiliteit, individuele oplossingen

Privacybeleid van Hohner Elektrotechnik

JURANDO Datenschutz Siegel

Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is:

Hohner Elektrotechnik GmbH
Gewerbehof 1
59368 Werne
Tel.: 02389 / 9878-0
Fax.: 02389 / 9878-27
E-mail: info@hohner-elektrotechnik.de
Homepage: www.hohner-elektrotechnik.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming:

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming, de JURANDO GmbH, bereikt U op ons adres met de toevoeging - Data Protection Officer - of onder datenschutz@hohner-elektrotechnik.de.

1.Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt, wanneer u onze website bezoekt.Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren.Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is hieronder te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de webmaster. De contactgegevens zijn te vinden in de disclaimer van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven. Dit kan b.v. gaan om gegevens die u invoert in een contactformulier.Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen.Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om het optimaal functioneren van de website te garanderen.Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen.Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de disclaimer.Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd.Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggevoerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken.Details zijn te vinden in ons privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse.We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar maken in dit privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming evenals dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert.Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.Houdt u er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben.Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

Hohner Elektrotechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 2389 / 98 78 0
E-Mail:

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen zoals tegen direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 en of van de AVG verricht is, heeft u om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims (Bezwaar volgens artikel 21 par.1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (Duitsland)
en https://www.dsb.gv.at/kontakt (Oostenrijk).

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken.Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

U heeft het recht op informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de disclaimer staat.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de disclaimer staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of afdwingen van juridische claims, heeft u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend overeenkomstig artikel 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat verwerkt worden.

Verzet tegen reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in het kader van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen.Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies".Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd.Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser.Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie), worden verwerkt op basis van artikel 6, par. 1, lit.f AVG opgeslagen.

De webmaster heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log files

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dat zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De webmaster heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen.We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 par.1lit. AVG).

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid tot annulering van gegevensverwerking blijven onaangetast door de herroeping.De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt).Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API.Provider is Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, VS.Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan.Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website.Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG.Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

YouTube met uitgebreide privacy

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacy modus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacy modus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal o.a. gebruikt worden om videostatistieken vast te leggen, bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video extra gegevensverwerkingshandelingen worden gestart waarop wij geen invloed hebben. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube is te vinden in hun privacybeleid: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

5. Onze sociale media-sites

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder. Sociale netwerken, zoals Facebook, Google+, enz., kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntrigeerde sociale media-inhoud ( zoals knoppen of banneradvertenties) bezoekt. Door het bezoeken van onze sociale media, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingsprocessen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de operator van de sociale-media-portal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen.Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent aangemeld of geen account hebt bij de respectieve portals voor sociale media. In dit geval worden deze gegevens verzameld, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres op te slaan.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de portals van sociale media gebruikersprofielen maken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties bekijken in en uit uw aanwezigheid op sociale media.Als u een account heeft bij het respectieve sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of was ingelogd.Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de portals van sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom verdere verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de portals van sociale media.Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke portaalsites voor sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze sociale-media-sites zijn ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te waarborgen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lid. AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende wettelijke grondslagen die door de exploitanten van sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1.a AVG).

Verantwoordelijk en uitoefening van Rechten

Als u een van onze sociale mediasites bezoekt (zoals Facebook), zijn wij, samen met de exploitant van het sociale mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, dataportabiliteit en klacht) zowel tegen ons zo goed als tegen. de exploitant van de respectieve socialemediaportal (bijvoorbeeld in vergelijking met Facebook) te doen gelden.Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid van de exploitanten van de portals voor sociale media, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de portals van sociale media. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Bewaartijd

De gegevens die rechtstreeks via de aanwezigheid van sociale media van ons worden verzameld, worden van onze systemen verwijderd zodra het doel voor hun opslag is verwijderd, u vraagt ons om deze te verwijderen, u trekt uw toestemming voor opslag in of het doel voor de gegevensopslag wordt ingetrokken.Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast. We hebben geen controle over de opslagtijd van uw gegevens die zijn opgeslagen door de sociale netwerkoperators voor hun eigen doeleinden.Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de sociale netwerkoperators (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Provider is de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild. We hebben een overeenkomst met Facebook over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum).Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerkingshandelingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt. Deze overeenkomst is te vinden op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

E-mail contact

Als u contact met ons opneemt via de e-mailadressen die door ons worden verstrekt, bewaren wij de persoonlijke gegevens die u verstrekt om uw vragen te beantwoorden. Uw informatie kan in een Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of soortgelijke software worden opgeslagen.

Tijdens het transport of de aflevering van uw e-mail worden ook loggegevens regelmatig gegenereerd, die bijvoorbeeld ook het IP-adres van de e-mailserver die u gebruikt, bevat. Deze loggegevens zijn nodig om de juiste werking van onze e-mailserver te garanderen en dienen ook als bewijs van serverproblemen of beveiligingsincidenten.

De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden. Als het tot stand brengen van contact gericht is op het sluiten van een contract of als contact plaatsvindt in het kader van een bestaande contractuele relatie, is de rechtsgrondslag artikel 6 par. 1 lit. b AVG.

De gegevens worden verwijderd wanneer de aanvraag is afgerond, als we niet wettelijk verplicht zijn om het te bewaren of als we de gegevens nodig hebben om aan het contract te voldoen.

Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking als de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. De loggegevens op onze e-mailserver worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Das YourRate-Siegel - Für Transparenz und Vertrauen
24 emergency service
Herr Jankowski : +49 (0) 173 2841336